CE Belgesi TSE Belgesi Yerli Malı Belgesi
BİZİ ARAYIN

BLOG

ANASAYFA / Blog/ YALITIM

Binalarda Isı Yalıtımı

Kategori: YALITIM Tarih: 30 Ağustos 2019
Binalarda Isı Yalıtımı

Binalarda ve binalara ait tesisatlarda oluşabilecek ısı kayıplarının veya ısı kazançlarının kontrol altına alınması amacıyla yapılan birtakım işlemler topluluğuna “Isı Yalıtımı” denir.


Binalarda ve binalara ait tesisatlarda oluşabilecek ısı kayıplarının veya ısı kazançlarının kontrol altına alınması amacıyla yapılan birtakım işlemler topluluğuna “Isı Yalıtımı” denir. Bir binada teknik olarak, dış cephe yalıtımının ya da diğer bir tabirle mantolamanın amacı  farklı sıcaklıktaki iki ortam arasında ısı geçişini azaltmaktır.
 
Binalarda ısı yalıtımı yaptırmak hem birey ve ülke ekonomisi açısından, hem de çevresel açıdan büyük öneme sahiptir. Binalarda yapılan ısı yalıtımının ülke ve birey açısından ekonomik yönü yanında, sağlayacağı konfor, bu konfor içerisinde yaşanacak sağlıklı bir hayat ve oturulan binanın ömrünü uzatmak gibi artı yönleri de vardır. Ülkemizde doğalgaz kullanılan sınırlı şehir ve ilçeler dışında çoğu binaların ısıtılması amacıyla büyük oranda fosil yakıtlar kullanılır. Fosil yakıtların yakılması sonucu yanma ürünü olarak açığa çıkan gazlar, hava kirliliğine ve küresel ısınmaya neden olur. Binalarda yapılan Isı yalıtımı uygulamaları  sayesinde daha az yakıt kullanılarak hem yakıttan tasarruf edilmiş hem de kullanılan enerji miktarının azalmasıyla doğru orantılı olarak küresel ısınma ve çevre kirliliğinin azaltılması yönünde olumlu bir adım atılmış olur. İnsanların yaşam alanları olan ve neredeyse ömürlerinin büyük bir kısmını geçirdikleri yapılarda doğru malzeme ve işçilikle kurallara uygun şekilde gerçekleştirilen ısı yalıtımının bireyler ve ülkeler açısından pek çok yararları  vardır. Bunlardan belki de en önemlisi ısı yalıtımının ülke ve birey açısından enerji tasarrufuna olan katkısıdır.
 
 

Isı Yalıtımının Avantajları

Binalarda yapılacak doğru yalıtım uygulamaları, mesken içerisinde ısınma ve soğutma taleplerinde %40’tan %60’a kadar tasarruf sağlayarak enerji kayıplarını en aza indirir. İnsan sağlığı açısından son derece zararlı olarak bilinen rutubet ve neden olduğu küf gibi olumsuzlukların giderilmesi de binalarda yapılacak ısı yalıtımı sayesinde mümkün olmaktadır. Binalarda uygulanan ısı yalıtımı binayı dış etkenlere karşı koruduğu gibi, binayı sağlamlaştırdığı için de sonradan oluşabilecek bakım ve onarım masraflarından da tasarruf edilmesine olanak sağlar. Yapılarda ısı yalıtım uygulamaları için yapılan harcamalar, 4 ila 6 yıllık bir sürede kendini amorti edebilmektedir. Isı yalıtımı olan binalarda ısınma ve soğutma ihtiyaçları daha kolay karşılanabileceği için, yakıt kullanımı da azalarak, bacalardan çıkan zararlı gazlar doğaya daha az zarar vermektedir.
 
Binalarda ısı yalıtımı olmayan yerlerde kapı altları, pencereler hatta duvarlar bile  ısı kaybına yol açarak enerji tüketimini artırmaktadır. Binalarda ısınma için yapılan enerji sarfiyatı neredeyse %80’ ler civarındadır. Bu durum enerji tasarrufu için tüm binalarda ısı yalıtım uygulamasının bir an önce sağlanmasında neden acele edilmesi gerektiğinin en bariz göstergesidir. Günümüz koşullarında yerli kaynaklarla enerji üretimi, tüketimin yalnızca %30’unu karşılamaktadır. Uzmanların bu oranın 2020 yılına kadar %25’e kadar düşeceğini öngörmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı özellikle meskenlerde ısı yalıtımı konusunda son yıllarda talep artmıştır.
 
 

Etiketler